Νοσοκομεία & Οίκοι Ευγηρίας

Αν θέλετε χώρους απαλλαγμένους από έντομα και τρωκτικά, η Εντομοτεχνικη σας έχει τη λύση. Με εξειδικευμένα συνεργεία, σας δίνει λύση σε όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με έντομα υγειονομικού ενδιαφέροντος και με τρωκτικά σε χώρους νοσοκομείων και οίκους ευγηρίας.

Τα μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος μπορούν να απαλλαγούν από έντομα και τρωκτικά. Με τον κατάλληλο προγραμματισμό και με ετήσια συντήρηση οι χώροι μπορούν να είναι απαλλαγμένοι με ελάχιστο κόστος.

Δεν υπάρχει κατάλληλη εποχή, οι εφαρμογές για την απεντόμωση και μυοκτονία πρέπει να είναι συχνές για τον ολοκληρωτικό έλεγχο εντόμων και τρωκτικών, κυρίως σε χώρους που αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα.

Υπάρχει εγγύηση σε όλες τις εργασίες, εφόσον ακολουθηθεί το πρόγραμμα εφαρμογών που θα προτείνει το επιστημονικό προσωπικό της ΕΝΤΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Express.

H Εντομοτεχνική με το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σας δίνει λύσεις σε όλα τα προβλήματα που αφορούν παράσιτα και τρωκτικά και σας προτείνει το καλύτερο πρόγραμμα συντήρησης χώρου, ανάλογα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε.