Δήμοι & Σχολεία

Έχετε πρόβλημα με έντομα και τρωκτικά στους σχολικούς χώρους; H Εντομοτεχνική, με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, σας δίνει λύσεις σε όλα τα προβλήματα που αφορούν παράσιτα και τρωκτικά και σας προτείνει το καλύτερο πρόγραμμα συντήρησης χώρου, ανάλογα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε.

Οι δήμοι και τα σχολεία μπορούν να απαλλαγούν από έντομα και τρωκτικά. Με τον κατάλληλο προγραμματισμό και με ετήσια συντήρηση οι χώροι μπορούν να είναι απαλλαγμένοι με ελάχιστο κόστος.

Δεν υπάρχει κατάλληλη εποχή, οι εφαρμογές για την απεντόμωση και μυοκτονία πρέπει να είναι συχνές για τον ολοκληρωτικό έλεγχο εντόμων και τρωκτικών, κυρίως σε χώρους που αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα.

Υπάρχει εγγύηση σε όλες τις εργασίες, εφόσον ακολουθηθεί το πρόγραμμα εφαρμογών που θα προτείνει το επιστημονικό προσωπικό της ΕΝΤΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Express.

H Εντομοτεχνική με το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σας δίνει λύσεις σε όλα τα προβλήματα που αφορούν παράσιτα και τρωκτικά και σας προτείνει το καλύτερο πρόγραμμα συντήρησης χώρου, ανάλογα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε.