Πευκοκαμπια

Η κάμπια των πεύκων ή πιτυοκάμπη (Thaumetopoea pityocampa) είναι ένας από τους σημαντικότερους εχθρούς όλων των πεύκων. Είναι ένα νυκτόβιο λεπιδόπτερο της οικογένειας Thaumetopoeidae.

Οι προνύμφες του εντόμου καταναλώνουν μεγάλο μέρος της φυλλικής επιφάνειας των πεύκων με αποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά η ανάπτυξη των νεαρών δένδρων, ενώ προσβολές για συνεχόμενα έτη μπορεί να οδηγήσουν και στην ξήρανσή τους.

H ENTOMOTEXNIKH express και το εξειδικευμένο προσωπικό της αντιμετωπίζει άμεσα, αποτελεσματικά και οικονομικά την πευκοκάμπια με υλικά που:

  • είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο
  • είναι φιλικά προς το περιβάλλον
entomotexniki_kampia-14

Υπάρχουν οι εξής τρόποι καταπολέμησης.

  1. Μηχανική. Είναι απόλυτα φιλικός προς το περιβάλλον, συνίσταται στο κόψιμο και κάψιμο της φωλιάς.
  2. Χημική. Τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν νέα αποτελεσματικά εντομοκτόνα. Αυτά επηρεάζουν τη σύνθεση της χιτίνης, με αποτέλεσμα το έντομο να μην είναι σε θέση να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της εξέλιξής του και να νεκρώνεται.
  3. Βιολογική. Αυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση βιο-παρασκευασμάτων με βάση το βακτήριο Bacillus thurigiensis.
  4. Χρήση φερομόνων. Με τη βοήθεια των ουσιών αυτών, είναι δυνατό, χρησιμοποιώντας ειδικές παγίδες, να προσελκυσθούν και να παγιδευτούν τα αρσενικά μιας περιοχής.

Η περίοδος καταπολέμησης της πευκοκάμπιας είναι από Σεπτέμβριο έως Νοέμβριο ανάλογα με τις θερμοκρασίες που επικρατούν.