ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΚΑΘΑΡΙ

Τα έντομα Rhynchophorus ferrugineus και Paysandisia archon θεωρούνται σήμερα ως οι σημαντικότεροι εχθροί των φοινικοειδών.

Η ζημιά προκαλείται κυρίως από τις προνύμφες. Η προσβολή ξεκινά από την κορυφή του φοίνικα, στη βάση των νεαρών φύλλων ή από πληγές στα φύλλα και στον κορμό, όπου τα θηλυκά ωοτοκούν.

Οι προνύμφες τρέφονται με μαλακές ίνες. Λίγο πριν την νύμφωση, μετακινούνται προς το εσωτερικό του κορμού ανοίγοντας στοές και μεγάλες κοιλότητες. Οι στοές στο πάνω μέρος του κορμού φτάνουν σε μήκος έως και 1 m. Οι προνύμφες μπορούν να εντοπιστούν σε οποιοδήποτε μέρος του κορμού ακόμα και στην βάση του στο σημείο που αρχίζουν οι ρίζες.

Χαρακτηριστικό μακροσκοπικό σύμπτωμα είναι η καταστροφή της νέας βλάστησης (καρδιάς) και η κάμψη των παλαιών φύλλων που δίνει στο φυτό την όψη ανοικτής ομπρέλας.

Οι έντονα προσβεβλημένοι φοίνικες εμφανίζουν ολική απώλεια των φύλλων και σήψη του κορμού, με συνέπεια τη ξήρανση του δέντρου. Συνήθως η ζημιά που προκαλείται από τις προνύμφες είναι ορατή πολύ μετά την έναρξη της προσβολής.

H ENTOMOTEXNIKH express και το εξειδικευμένο προσωπικό της αντιμετωπίζει άμεσα, αποτελεσματικά και οικονομικά το κόκκινο σκαθάρι φοινικοειδών (Rhynchophorus ferrugineus) με υλικά που:

  • είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο
  • είναι φιλικά προς το περιβάλλον
entomotexniki_kokkinoskathari-13

Για τη μείωση της εξάπλωσης και τη λήψη θεραπευτικών μέτρων για την προστασία των φοινικοειδών από το έντομο Rhynchophorus ferrugenius ανάλογα με την περίμετρο του κορμού, πραγματοποιούνται εγχύσεις ή ψεκασμός στην περιοχή της στεφάνης και στον κορμό με ειδικά εντομοκτόνα χημικά ή με νηματώδεις μικροοργανισμούς.

Τα δέντρα στα οποία έγινε η εφαρμογή επισημαίνονται με ανεξίτηλα καρτελάκια. Μετά την εφαρμογή τοποθετούνται και φερομονικές παγίδες (1 ανα 2-4 φοίνικες) για έλεγχο του πληθυσμού.